Tarieven en vergoedingen

De tarieven voor behandelingen binnen de generalistische Basis GGZ zijn landelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA). Om voor vergoeding van je zorgverzekeraar in aanmerking te komen heb je een verwijzing van je huisarts nodig. In de verwijsbrief moet het vermoeden van een DSM V diagnose beschreven worden en moet verwezen worden naar de generalistische basis GGZ. Deze verwijsbrief moet geschreven zijn vóór het intakegesprek.

Hoeveel krijg je vergoed

In Nederland ben je vrij om je eigen psycholoog te kiezen en heb je recht op vergoeding als voldaan wordt aan de voorwaarden. Ik heb geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars, toch heb je recht op vergoeding. Het is afhankelijk van de door jou gekozen polis en verzekeraar hoeveel je vergoed krijgt. Bij een natura-polis zal de zorgverzekering een deel vergoeden, meestal is dat 60% tot 80%.  Bij een pure restitutiepolis wordt 100% van het tarief dat door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) wordt vastgesteld vergoed. Sommige zorgverzekeraars hanteren niet het NZA tarief waardoor het percentage wat ze vergoeden lager is dan 100%. Er zijn veel zorgpolissen op de markt die onderling sterk verschillen. Laat je voor de start van de behandeling goed informeren door je zorgverzekeraar over je polis. Op die manier weet je zeker welk percentage vergoed wordt bij niet gecontracteerde zorg en hoeveel gesprekken jouw zorgverzekeraar vergoed.

Eigen Risico

Bij vergoeding vanuit het basispakket is er sprake van een wettelijk verplicht eigen risico. In 2024 is dit bedrag € 385,- tenzij je vrijwillig een hoger eigen risico hebt afgesproken. Dit betekent dat je de eerste € 385,-  van zorg uit het basispakket zelf moet betalen. Pas daarna betaalt de  zorgverzekeraar de kosten. Als je deze kosten in dit kalenderjaar al bij een andere zorgverlener hebt gemaakt, hoef je deze niet opnieuw te betalen. Tot en met 31 december 2021 betaalde je één keer het eigen risico per behandeltraject, ongeacht de startdatum van je behandeling. Vanaf 1 januari 2022 betaal je op het moment dat een behandeltraject over de grens van het kalenderjaar gaat voor beide jaren het eigen risico.

facturatie en betaling

De kosten van de behandeling betaal je rechtstreeks aan Psychologiehuis. De factuur kan je vervolgens zelf indienen bij je zorgverzekeraar. Het bedrag dat je vergoed krijgt is afhankelijk van de zorgpolis die je hebt afgesloten.

Zorgprestatiemodel

Vanaf 2022 wordt gewerkt met het zorgprestatiemodel Op de factuur staat wat voor consult je hebt gehad (diagnostiek of behandeling), hoe lang het consult duurde en door welke deskundige het werd uitgevoerd. In onderstaand overzicht vind je de tarieven van de meest voorkomende type consulten in mijn praktijk. Het gaat hierbij om de directe tijd (duur van het gesprek), de indirecte tijd voor verslaglegging, uitwerken vragenlijsten, opstellen behandelplan etc. is in dit tarief verrekend.

De tarieven zijn bepaald door de NZA (Nederlandse Zorgautoriteit). Over deze tarieven hoeft geen BTW betaald te worden. Op de website van het NZA over het  Zorgprestatiemodel vind je een tarievenzoeker met het totale overzicht van tarieven voor de geestelijke gezondheidszorg. Om een overzicht te krijgen van de tarieven die binnen mijn praktijk gelden kies je in de tarievenzoeker de bij setting de waarde “Ambulant, kwaliteitsstatuur sectie II”, bij beroepscategorie de waarde “gezondheidszorgpsycholoog” en bij financieringsstroom de waarde “GGZ”. Een ander onderdeel van het Zorgprestatiemodel is de zorgvraagtypering. Op basis van de intake en ingevulde vragenlijsten vul ik een vragenlijst in. Het resultaat daarvan wordt meegenomen in het bepalen van het zorgvraagtype in de vorm van een code.  In 2022 en 2023 moet deze code vermeld worden op de factuur, dit heeft geen invloed op het tarief van de geboden zorg. Behandeling kan bij Psychologiehuis alleen plaatsvinden in de Basis GGZ (BGGZ). Er wordt binnen de BGGZ uitgegaan van maximaal 12 consulten op jaarbasis.

Tarieven 2024 GZ-Psycholoog vrijgevestigde praktijk

PrestatiecodeConsult typeTijdsduurTarief
CO0302diagnostiek 30 minuten114,20
CO0432diagnostiek45 minuten159,70
CO0562diagnostiek60 minuten183,44
CO0692diagnostiek75 minuten223,48
CO0822diagnostiek90 minuten274,01
CO0952diagnostiek120 minuten378,08
CO0237behandeling15 minuten56,19
CO0367behandeling30 minuten95,67
CO0497behandeling45 minuten135,89
CO0627behandeling60 minuten161,46
CO0757behandeling75 minuten198,72
CO0887behandeling90 minuten242,76
CO01017behandeling120 minuten346,41
OV0007Intercollegiaal overleg< 5 minuten25,05
OV0008Intercollegiaal overleg>15 minuten76,35
OV0012Niet basispakket zorg consult45 minuten130,-
TC0009Toeslag reistijdTot 25 minuten34,76
TC0010Toeslag reistijdVanaf 25 minuten89,63
Welke diagnoses worden vergoed door de zorgverzekeraar?

Diagnoses zoals bijvoorbeeld PTSS, depressie (stemmingsstoornis), angst- en paniekstoornissen, en de somatische symptoomstoornis worden vergoed. Niet vergoed wordt: aanpassingsstoornis, slaapstoornis, levensfaseproblematiek, rouw, specifieke fobieën en preventieve zorg. In de intake wordt vastgesteld of, en bij welke diagnose de klachten passend zijn. Mocht je van tevoren twijfelen of je op de juiste plek bent bij Psychologiehuis, neem gerust contact op!

Onverzekerde zorg

Heb of wil je geen diagnose en wil je wel graag in behandeling komen? Of heb je behoefte aan wat losse gesprekken? Dat kan, de behandeling wordt dan niet vergoed vanuit de zorgverzekeraar en de sessies komen voor eigen rekening. Een sessie van 45 minuten kost € 130,-. Je hebt dan geen verwijzing nodig van de huisarts en je eigen risico wordt niet aangesproken. Vaak zijn werkgevers bereid (een gedeelte van) het traject te vergoeden.

Afspraak annuleren

Komt er iets tussen? Verzetten of afmelden van een afspraak kan per e-mail en kan kosteloos tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak. Is de afzegtermijn van 24 uur voor de afspraak verstreken maar wil je wel contact? Je afspraak kan omgezet worden naar een bel- of beeldbel afspraak. Voor afspraken die later worden afgezegd ontvang je een rekening van €75,- in verband met de gereserveerde tijd. Dit wordt niet vergoed door de verzekering. Voor het niet verschijnen op een ingeplande afspraak wordt het gehele sessietarief in rekening gebracht.

Wil je een afspraak maken?

Dat kan! Ga hiervoor naar de contactpagina of klik nu op de knop “afspraak maken”. Het kan soms lastig zijn om je problemen in tekst te vangen. Heb je daarom liever direct contact met me, dan kun je me ook telefonisch bereiken.

Wil je eerst wat meer informatie, stuur me dan geheel vrijblijvend een e-mailbericht.