Informatie voor verwijzers

Psychologiehuis is een psychologiepraktijk in Zwolle gespecialiseerd in angst en trauma. Mijn speciale interesse gaat uit naar klachten rondom zwangerschap en bevalling. In de behandeling maak ik onder andere gebruik van effectief bewezen behandelmethoden zoals EMDR en cognitieve gedragstherapie.  Ook maak ik gebruik van Mindfulness en hypnose. De behandeling valt binnen de Generalistische Basis GGZ . Behandeling van klachten die niet in aanmerking komen voor vergoeding vanuit de Generalistische Basis GGZ moeten patiënten zelf betalen.  Ik bied geen behandeling binnen de Gespecialiseerde GGZ.

Indicatie Generalistische Basis GGZ

De Generalistische Basis GGZ is bedoeld voor mensen met lichte tot matige stoornissen. De behandeling is kortdurend en vaak klachtgericht. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende therapievormen.

 • Begeleiding door de POH-GGZ levert onvoldoende resultaat op of lijkt op voorhand niet  afdoende.
 • Snelle inzet van hulp is geïndiceerd.
 • Er is sprake (vermoeden) van een stoornis conform DSM-5.
 • Er is geen sprake van psychose of ernstige persoonlijkheidsproblematiek.
 • Er is geen sprake van duidelijke crisisgevoeligheid of suïcidaliteit.

verwijsbrief

De verwijsbrief voor de Generalistische Basis GGZ moet de volgende informatie bevatten:
  • Naam, praktijkadres, AGB-code en handtekening van de verwijzend arts.
  • Naam, adres en polisnummer van uw patiënt.
  • Datum van de verwijzing, voorafgaand aan de intake.
  • Een expliciete keuze voor behandeling binnen de Generalistische Basis GGZ.
  • (Het vermoeden van) een expliciet benoemde DSM-5 stoornis

Consultatie

Wanneer u vragen hebt over een mogelijke verwijzing, lopende behandeling of andere zaken kunt u of uw POH-GGZ altijd contact met mij opnemen.